Terugblik Meet Ups

1 september 2018
Compassie als Oplossing

12 september 2018 Tegenlicht MeetUp “Compassie als oplossing”

Hoe overwinnen we toenemende vervreemding, eenzaamheid en ecologische rampspoed? Er is een nieuw verhaal nodig om de samenleving te bevrijden van het allesoverheersende rendementsdenken. De invloedrijke Britse denker George Monbiot heeft antwoorden hoe we uit deze puinhoop komen. We moeten onze relatie tot de natuur, de medemens, de gemeenschap, de […]
Aanmelden